ஜோதிடர் Kumar

ஜோதிடர் பெயர் / ஜோதிட நிலைய பெயர்  Kumar   செல் எண் (Mobile Number) 6380841543   ஈமெயில் ஐடி kumarjagadeesan@gmail.com   தனித்திறன் (specialization) Astrology ஜாதகம், Prasna பிரசன்னம்   ஊர் பெயர் மற்றும் பின்கோடு Cuddalore-607004

ஜோதிடர் Lahsmi Ramadoss

ஜோதிடர் பெயர் / ஜோதிட நிலைய பெயர்  Lahsmi Ramadoss   செல் எண் (Mobile Number) 9444550914   ஈமெயில் ஐடி lakrama2004@gmail.com   தனித்திறன் (specialization) Astrology ஜாதகம், Match Making திருமண பொருத்தம்   ஊர் பெயர் மற்றும் பின்கோடு Chennai 600028

ஜோதிடர்  ச.கணேசராஜா

ஜோதிடர் பெயர் / ஜோதிட நிலைய பெயர்  ச.கணேசராஜா,சக்தி ஜோதிட நிலையம்   செல் எண் (Mobile Number) 9976836064   ஈமெயில் ஐடி hortiganesh@gmail.com   தனித்திறன் (specialization) Astrology ஜாதகம், Numerology எண் கணிதம், Prasna பிரசன்னம், Match Making திருமண பொருத்தம்     ஊர் பெயர் மற்றும் பின்கோடு தே.கல்லுப்பட்டி 625702

ஜோதிடர் Vinoth

ஜோதிடர் பெயர் / ஜோதிட நிலைய பெயர்  Vinoth   செல் எண் (Mobile Number) 8220991889   ஈமெயில் ஐடி vinothnaga@yahoo.com   தனித்திறன் (specialization) Astrology ஜாதகம், Numerology எண் கணிதம், Prasna பிரசன்னம், Match Making திருமண பொருத்தம், Jammakol ஜாமக்கோள், Palmistry கைரேகை   ஊர் பெயர் மற்றும் பின்கோடு Udumalpet 642126

ஜோதிடர்   K.R.Baskar

  ஜோதிடர் பெயர் / ஜோதிட நிலைய பெயர்  K.R.Baskar   செல் எண் (Mobile Number) 9943259595   ஈமெயில் ஐடி krbaskar777@gmail.com   தனித்திறன் (specialization) Astrology ஜாதகம்   ஊர் பெயர் மற்றும் பின்கோடு Mangadu 622304    

Indian Websites For Astrology Horoscopes – Vedic astrology

Indian Websites For Astrology Horoscopes  Vedic astrology 123India.com Horoscopes – predictions, rate your romance, star talk, celebrity birthdays and more Anand Shrimali – renowned astrologer for predictions & consultations Anand Shrimali – astrologer, predicting on the basis of astral & time cycles Ananda’s Website on Yoga & Astrology – resources on yoga, sadhana, astrology and more. Aryabhatt Astrology Services –…