ஜோதிடர்   K.R.Baskar

 

 • ஜோதிடர் பெயர் / ஜோதிட நிலைய பெயர் 
  K.R.Baskar

 

 • செல் எண் (Mobile Number)
  9943259595

 

 

 • தனித்திறன் (specialization)
  Astrology ஜாதகம்

 

 • ஊர் பெயர் மற்றும் பின்கோடு
  Mangadu 622304

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *