ஜோதிடர் Vinoth

  • ஜோதிடர் பெயர் / ஜோதிட நிலைய பெயர் 
   Vinoth

 

  • செல் எண் (Mobile Number)
   8220991889

 

 

  • தனித்திறன் (specialization)
   Astrology ஜாதகம், Numerology எண் கணிதம், Prasna பிரசன்னம், Match Making திருமண பொருத்தம், Jammakol ஜாமக்கோள், Palmistry கைரேகை

 

 • ஊர் பெயர் மற்றும் பின்கோடு
  Udumalpet 642126

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *