ஜோதிடர்  ச.கணேசராஜா

  • ஜோதிடர் பெயர் / ஜோதிட நிலைய பெயர் 
   ச.கணேசராஜா,சக்தி ஜோதிட நிலையம்

 

  • செல் எண் (Mobile Number)
   9976836064

 

 

 • தனித்திறன் (specialization)
  Astrology ஜாதகம், Numerology எண் கணிதம், Prasna பிரசன்னம், Match Making திருமண பொருத்தம்

 

 

 • ஊர் பெயர் மற்றும் பின்கோடு
  தே.கல்லுப்பட்டி 625702

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *