ஜோதிடர் Kumar

  • ஜோதிடர் பெயர் / ஜோதிட நிலைய பெயர் 
   Kumar

 

  • செல் எண் (Mobile Number)
   6380841543

 

 

  • தனித்திறன் (specialization)
   Astrology ஜாதகம், Prasna பிரசன்னம்

 

 • ஊர் பெயர் மற்றும் பின்கோடு
  Cuddalore-607004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *